In dit artikel beogen de auteurs wat één van hun voorgangers (Mok, 1985) een oefening in differentiële sociologie noemde, namelijk een vergelijking van arbeidsverhoudingen of misschien beter het collectief overlegsysteem dat zich met deze arbeidsverhoudingen bezig houdt in België en Nederland. Zij maken daarbij gebruik van cijfermateriaal dat is verzameld in een project voor de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Vanuit een systeemperspectief op arbeidsverhoudingen zijn in dit project cijfers verzameld over het georganiseerd, collectief systeem van arbeidsverhoudingen.