Een nieuwe stap in de flexibilisering van arbeidsrelaties?

Artikel
Editie 2002, nr. 3

Jan de Leede, Rien Huiskamp, Jan Kees Looise

Tegenwoordige arbeidsrelaties kenmerken zich door een toenemende differentiatie en individualisering en de introductie van meer keuzemogelijkheden. TNO Arbeid heeft in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze trend voor zowel de werknemer als voor de onderneming. Het blijkt dat ondernemingen verschillende instrumenten hanteren om gestalte aan de individualisering van arbeidsrelaties te geven. Dit zijn verschillende contractvormen, arbeidstijden en verlofvorming, beloning en beoordeling en functie-inhoud en kwalificatieontwikkeling. Met het individualiseringsbeleid worden de beoogde doelen echter vaak alleen op de gebied van arbeidstijden, beloning en beoordeling bereikt. De onderzoekers concluderen dat er naast individuele en collectieve cao’s een ‘derde contract’ ontstaat: een contract dat gebaseerd is op expliciete verwachtingen omtrent output, inspanning en beloning (waaronder persoonlijke ontwikkelingsplannen, prestatiebeloning en telewerken).

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.