Over Bricks, Bytes & Behavior

In 2010 heeft de Stichting Managementstudies onderzoek laten verrichten naar ‘het nieuwe werken’. De studie is ingestoken vanuit de vraag welke impact ontwikkelingen zoals ‘Web 2.0’ en ‘Medewerker 2.0’ zullen hebben op de inrichting en besturing van organisaties en de manier waarop werk is georganiseerd. De onderliggende vraag was of de huidige arbeidsorganisaties nog volstaan of dat organisaties toe moeten naar nieuwe manieren van werken. En zo ja, hoe ziet die nieuwe arbeidsomgeving er dan uit? Dit artikel zet de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rij. In een aantal kaders staan korte praktijkcases weergegeven van organisaties die momenteel experimenteren met het concept. Tevens wordt specifiek voor dit tijdschrift nader ingezoomd op de specifieke rol van HR bij de invoering en toepassing van het nieuwe werken.