Artikel
Editie 2006, nr. 3

Anna Nehles-Bos, Maarten van Riemsdijk, Irene Kok, Jan Kees Looise

Vier factoren belemmeren het effectief implementeren van HR-praktijken door lijnmanagers. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Twente. In de regel gelden vijf factoren als een belemmering: wenselijkheid (de lijnmanager moet de hr-praktijk willen implementeren), capaciteit (de manager moet er tijd voor hebben), competenties (de manager moet HR-gerelateerde competenties hebben), ondersteuning (door HR-specialisten) en beleid en procedures (er moet een duidelijk algemeen HR-beleid zijn). De studie toont aan dat lijnmanagers in verschillende business units verschillende factoren als hinderlijk ervaren. Vier van de vijf factoren wordt door lijnmanagers zelf als hinderlijk ervaren. De factor wenselijkheid werd door geen van de respondenten als hinderlijk of belemmerend ervaren. Alle onderzochte managers zijn positief over HRM en willen HR toepassen of zien er de meerwaarde van in. Voor het verbeteren van de effectiviteit van HR moeten organisaties zich dus richten op de laatste vier factoren. Concrete aanbevelingen zijn het zeker stellen van tijd en ruimte voor het uitoefenen van HR-taken, gerichte training om competenties te verbeteren en ondersteuning door de HR-afdeling (wat impliceert dat de HR-afdeling goed op de hoogte moet zijn van het operationele proces).

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.