Om na te kunnen gaan of HRM toekomstbestendig is, moeten we meer weten van de geschiedenis HRM en op welke grondslagen HRM eigenlijk is gebaseerd. Immers, de economie van de 21e eeuw wijkt op een aantal fundamentele punten af van de economie van de 20e eeuw; de periode waarin HRM is ontstaan. In dit artikel, dat gedeeltelijk is gebaseerd een promotieonderzoek (Blok, 2013), zal daartoe een poging worden ondernomen. Eerst zal uiteen worden gezet welke theoretische benadering geschikt zou kunnen zijn om zicht te krijgen op een bruikbare invulling van HRM voor de huidige tijd. Vervolgens zal de geschiedenis van HRM worden beschreven, waarvan de wortels in de Verenigde Staten liggen. De Nederlandse variant wordt daarna uiteen gezet. Vervolgens ga ik in op de economische veranderingen die zich voordoen vanaf het eind van de 20e eeuw worden daarna uiteen gezet en vervolgens welke consequenties dit heeft voor HRM. Afsluitend zal worden ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de toekomst van HRM in Nederland.