Auteurs: Mieke Zijlstra & Esther de Ruijter

Editie 2016, nr. 1

Het lijkt tegenwoordig steeds belangrijker te worden voor organisaties: een goede man-vrouw verhouding in de top van de organisatie. In tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, komt dit niet vanzelf goed en zullen organisaties actief moeten sturen om meer vrouwen in hogere managementfuncties te krijgen. Dit kan door middel van interventies. Het blijkt voor organisaties niet makkelijk te zijn om te bepalen welke interventies effectief zijn. In het huidige onderzoek ‘Vrouwen in hogere managementfuncties’ is onderzocht welke interventies effectief zijn in het vergroten van het aandeel vrouwen in hogere managementfuncties en onder welke condities de interventies effectief zijn. Het onderzoek resulteerde in een toegankelijke database (www.vrouwenaandetop.nu) waarin 101 interventies beschreven zijn. Er kan geconcludeerd worden dat drie typen interventies effectief lijken te zijn: (1) interventies die bias in HR-procedures proberen te voorkomen, (2) interventies die de sociale integratie van minderheidsgroepen verbeteren en (3) interventies die de kennis van diversiteit in de organisatie vergroten. Daarnaast blijkt dat interventies effectiever zijn wanneer ze worden ingezet in combinatie met meerdere andere interventies. Onder de eerste categorie vallen bijvoorbeeld quota voor vrouwen in hogere managementfuncties, 50/50 man-vrouw-verdeling bij nieuwe aannames, vrouwen op de shortlist voor topfuncties en vacatures schrijven die aansprekend zijn voor vrouwen. Interventies die sociale integratie van minderheidsgroepen kunnen verbeteren zijn bijvoorbeeld trainingsprogramma’s voor vrouwen, workshops voor de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en mentoring- en sponsorprogramma’s. Onder de derde categorie vallen onder andere de trainingen voor alle medewerkers over stereotypering en gender bias, symposia en conferenties gerelateerd aan het thema ‘vrouwen in hogere managementfuncties’ en de coaching van managers omtrent genderdiversiteit.

Meer lezen over interventies voor vrouwen aan de top?

Download hier de pdf.

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.