De casus werktijdverkorting bij ASML

Editie 2012, nr. 1

Wout Buitelaar & Marc van der Meer

De economische crisis die in 2008 startte, had diepgaande gevolgen voor de rendementspositie van bedrijven en de ontwikkeling van de investeringen en de werkgelegenheid. Anders dan in voorgaande perioden van structurele economische neergang is de werkgelegenheid minder teruggelopen dan werd verwacht. Kennelijk bestaan er tussen bedrijven in onze huidige kenniseconomie specifieke vormen van onderlinge samenwerking en aanpassing van de werkinzet van medewerkers, die niet alleen een kwantitatieve dimensie heeft in termen van het aantal banen en personen, maar ook een kwalitatieve in termen van het op peil houden van de toegevoegde waarde van medewerkers. De werkloosheid steeg in sommige regio’s veel sterker dan in andere en sommige groepen sloegen erin aan het werk te blijven. Deze discussie op het nationale of macroniveau van economie had zijn pendant op het micro- en mesoniveau van ondernemingen, waar de beslissingen over investeringsbeslissingen en aanpassingen in de personeelsinzet leidden tot resultaten. In het personeelsbeleid van bedrijven moest steeds de kosten van voortdurende werving en selectie worden gewogen ten opzicht van het zelf opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.