Pensionering en een hoge werkdruk zijn de belangrijke redenen dat het tekort aan tandartsen en tandartsassistenten groeit. En omdat aan het eerste niet veel gedaan kan worden, is het belangrijk om te kijken hoe de werkdruk verlaagd kan worden. Dat adviseert Evelien van Leeuwen in haar onderzoek Duurzame inzetbaarheid in de tandheelkunde.

Verlagen uitstroom

In de tandheelkunde zijn veel openstaande vacatures voor tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandartsassistenten. De voornaamste reden hiervoor de hoge uitstroom van tandheelkundig zorgverleners is pensionering. Maar ook onder personeel dat nog niet met pensioen gaat, is de uitstroom hoog. Dit alles leidt tot een tekort aan bekwaam personeel, wat problematisch is gezien de toenemende vraag naar tandheelkundige zorg. Opleidingen kunnen de tekorten niet wegwerken. Daarom is het belangrijk te kijken naar het verlagen van de uitstroom.  

Hulpbronnnen

Uit het onderzoek van Van Leeuwen blijkt dat met name de hoge werkdruk een belangrijke reden is dat mensen voor hun pensioengerechtigde leeftijd afhaken. Ook blijkt dat hoe meer hulpbronnen mensen ervaren, hoe positiever ze zijn over hun duurzame inzetbaarheid. Ze zijn dan met name positiever over de mate waarin ze door wíllen werken tot hun pensioenleeftijd. Om ervoor te zorgen dat medewerkers aan het werk kunnen blijven in een veeleisende werkomgeving loont het om te onderzoeken hoe werkdruk verlaagd kan worden, aldus Van Leeuwen. Zorgen voor voldoende pauzes kan hierin behulpzaam zijn. Ook het verlagen van de hoge lichamelijke belasting van het werk kan helpen. Net als het creëren van meer variatie. Bijvoorbeeld door het werken aan de stoel af te wisselen met bureauwerkzaamheden.

Gevoelig voor sfeer

Tot slot blijkt dat medewerkers in de tandheelkunde gevoelig zijn voor de sfeer in de praktijk. Die sfeer wordt bijvoorbeeld bepaald door omgang met het team. HR-professionals kunnen hierop inspelen door sociale interactie tussen medewerkers te bevorderen. Van Leeuwen noemt het belangrijk dat HRM’ers stilstaan bij de werksfeer en samenwerking in het team, complimenten geven en sociale uitjes organiseren. Ook het contact met patiënten draagt bij aan de sfeer. Medewerkers noemen het contact met patiënten en tevredenheid van patiënten een van de belangrijkste aspecten vonden in hun werk.

Auteur

Evelien van Leeuwen is onderzoeker bij het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht en adviseur bij Bisnez.

Download hier het volledige artikel (pdf)