Leiders doen groeien, besproken door Peter Bos

Leiders doen groeien

Hoewel de afgelopen decennia bibliotheken vol geschreven zijn over het thema leiderschap, lijkt de markt hiervoor nog altijd niet verzadigd. Jaarlijks verschijnen er duizenden nieuwe publicaties over dit onderwerp. De hamvraag die in de veelvuldigheid van al deze publicaties opdoemt: Voegen al deze nieuwe artikelen en boeken eigenlijk nog iets toe? Of gaat het steeds om ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Het boek ‘Leiders doen groeien’ van Mieke Audenaert, professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde binnen de Universiteit Gent, gaat in op herkenbare leiderschapsthema’s zoals de transactionele, transformationele en dienende leider. Met haar boek weet de auteur deze overbekende leiderschapsstijlen wel degelijk in een nieuw jasje te steken. In haar boek staat namelijk de vraag centraal welke competenties essentieel zijn voor leiders om een positieve impact op medewerkers te hebben.

Het antwoord op deze vraag werkt de auteur gestructureerd uit. Uitgangspunt van het boek is dat het doel bepalend is voor welk leiderschapsgedrag effectief is (p.33). Doelen die in dit boek centraal staan zijn het binnen halen van de juiste mensen (fase 1), het inspireren en opdrijven van de productiviteit (fase 2), het vergroten van de betrokkenheid en gezondheid van medewerkers (fase 3) en het ontwikkelen van innovatieve medewerkers met een duurzame loopbaan (fase 4). In iedere fase staat een andere vorm van leidinggeven centraal. Zo kan transactionele leiderschap functioneel zijn om wederzijdse verwachtingen te verduidelijken (p.72-73) en zijn transformationele leiders als geen ander in staat om ‘te spreken tot het hart’ (p.109-110). Vervolgens stimuleren dienende leiders de ontwikkeling van medewerkers (p.148) en kunnen coachende leiders optreden als duurzame loopbaanbegeleiders (p.229).

Uiteindelijk draait het volgens de auteur om het toewerken naar een gebalanceerde authentieke stijl van leidinggeven…

Lees de volledige boekbespreking hier

Bibliografische gegevens

Titel: Leiders doen groeien
Auteur: Mieke Audenaert
Uitgeverij: Owl Press

Leiders doen groeien