Studenten zouden tijdens hun opleiding beter moeten leren omgaan met stress. Dat blijkt uit onderzoek van de hogeschool VIVES naar zogeheten ‘soft skills’ die starters op de arbeidsmarkt nodig hebben. Onderzoeker Mauro Kerckhof van de hogeschool VIVES keek met een team naar de soft skills, of life skills, die belangrijk worden geacht. Naast stresstolerantie zijn zowel (ex-) studenten als werkgevers het erover eens dat vaardigheden op het gebied van teamwerk, communicatie, probleemoplossend denken en aanpassingsvermogen belangrijk zijn.

Kloof

Soft skill zijn belangrijke vaardigheden. Werknemers hebben deze nodig om te kunnen blijven functioneren in een omgeving die steeds meer technologische ontwikkelingen kent. De vraag naar soft skills bij bedrijven neemt dan ook toe. Toch is er een kloof tussen de verwachtingen van bedrijven bij nieuwe werknemers en de aanwezige skills bij afgestudeerde jongeren. Aan het onderzoek Soft skills voor toekomstig werk: welke ontwikkelingsnoden ervaren studenten en hoe zien werkgevers dit (anders)? deden zowel (ex-) studenten als werkgevers mee. Gevraagd werd welke soft skills studenten nodig denken te hebben en in hoeverre ze deze zeggen te beheersen. Aan werkgevers werd gevraagd welke vaardigheden ze van pas afgestudeerden verwachten en of deze (meestal) aanwezig zijn.

Leiderschap minder belangrijk

De (ex-)studenten ervaren naast stresstolerantie ook de behoefte aan de ontwikkeling van een andere persoonlijke skill: balans tussen werk en privéleven. Werkgevers zeggen vooral belang te hebben aan de ontwikkeling van probleemoplossend denken, emotionele intelligentie en eveneens stresstolerantie. Beide groepen noemen communicatie een belangrijke vaardigheid terwijl ze aan leiderschapskwaliteiten minder waarde hechten. Zowel (ex-)studenten als werkgevers vinden soft skills (heel) belangrijk om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Toch denken studenten dat hard skills belangrijker zijn. De onderzoekers menen dat studenten wellicht verwachten dat de nadruk van de arbeidsmarkt nog steeds op aangeleerde hard skills ligt. Werkgevers geven wellicht net meer aandacht aan soft skills bij het aannemen van een nieuwe werknemer, omdat ze veronderstellen dat hard skills in het onderwijs al zijn aangeleerd. De onderzoekers denken dat verdere bewustwording in het hoger onderwijs over het belang dat werkgevers aan soft skills hechten de balans kan keren.

Eigen soft skills

Opvallend is dat (ex-) studenten vrij positief over zichzelf als het gaat om hun eigen soft skills. Dit kan ervoor zorgen dat ze minder gemotiveerd zijn om deze vaardigheden verder te trainen. Een belangrijke eerste stap kan zijn om het zelfbewustzijn van de eigen soft skills te vergroten, denken de onderzoekers. Het inzetten op reflectie over de eigen soft skills kan studenten en afgestudeerden helpen om een genuanceerd beeld te verwerven van hun sterktes en zwaktes.

Auteurs

Mauro E. Kerckhof (Onderzoeker voor het expertisecentrum Sociale Innovatie aan Hogeschool VIVES, zelfstandig psychotherapeut), Katrien Naessens (Projectleider HRM EC Sociale Innovatie VIVES), Korneel Holvoet (Medewerker voor het expertisecentrum Sociale Innovatie aan Hogeschool VIVES) en Dimitri Van Maele (Onderzoeker voor het expertisecentrum Sociale Innovatie aan Hogeschool VIVES).

  Download hier de volledige pdf

Of ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.