Mens & Markt, besproken door Leni Beukema

Mens & Markt: HRM-onderzoek op het hbo

Martha Meerman was een van de eerste HRM-lectoren in ons land. De titel van haar leerstoel luidt: gedifferentieerd Human Resource Management. Bij haar afscheid als lector heeft zij samen met de leden van de kenniskring van het lectoraat een bundel gemaakt over HRM-onderzoek op het hbo. Het blijkt een belangrijke bijdrage aan het gesprek over de plaatsbepaling van praktijkgericht onderzoek naar HRM. De bundel bevat analyses van de ontwikkeling van praktijkgericht HRM-onderzoek op de Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksverslagen, portretten van HRM-professionals en -onderzoekers en tekeningen en beelden die de tekst visualiseren. De bundel verbindt lokale kwesties op de Amsterdamse Hogeschool aan algemenere vragen over praktijkgericht onderzoek.

Het is een veelzijdige bundel geworden. Allereerst geeft Meerman een terugblik op 15 jaar lectoraat. Daarin beschrijft zij de verschillende ups en downs bij het vormgeven van het lectoraat en het zoeken naar een goede plek daarvan op een hogeschool. Daarbij kreeg zij te maken met een vastomlijnde institutionele omgeving, onderzoek fondsen die veelal gestoeld zijn op de universitaire wereld en de maatschappelijke omgeving van bedrijven en gemeentelijke organisaties die impact van praktijkgericht onderzoek vragen. Specifiek voor dit lectoraat is de term ‘diversiteit’, een term die altijd voor fikse discussies zorgt. In het lectoraat is de term verbonden met de context waarin het onderzoek plaatsvindt. Als het gaat over onderzoek naar diversiteit op hogescholen bijvoorbeeld, wordt onderzocht hoe er omgegaan wordt met diversiteit in het primair proces proces van de school. Docenten leren over diversiteit niet in een georganiseerd leerproces, maar van hun alledaagse ontmoetingen in de klas, met collega’s en studenten. Daar moet het onderzoek zich dus ook op richten (p.27).

Er moeten in een lectoraat dus veel ballen in de lucht gehouden worden. Dat deze ballen vakkundig zijn gehanteerd, wordt duidelijk in het tweede deel, gewijd aan ‘de werkende mens’. Hierin verbindt Meerman betekenisvol werk van mensen aan macro-ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. “Gedifferentieerd HRM is het kleine verhaal over de ontmoeting met de ander en het grote verhaal van verantwoord en maatschappelijk ondernemen’ (p.17) is het kernthema vanaf de start vijftien jaar geleden. Die kern is vastgehouden, maar de aandacht breidde zich uit van interne organisatieprocessen naar de turbulente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt…

Lees de volledige boekbespreking hier

Bibliografische gegevens

Titel: Mens&Markt. HRM-onderzoek op het hbo
Auteur: Martha Meerman (red.)
Uitgeverij: Kenniscentrum CAREM, faculteit Business en Economie, Hogeschool van Amsterdam
ISBN: 978-94-6301-248-5

Mens & Markt