Ontgroeven. Heilzame effecten van ruwe behandelingen in organisaties

Vrijwel elk boek over leiderschap, organiseren en management stelt de laatste decennia dat we ‘flexibel en wendbaar’ moeten zijn, omdat onze omgeving ‘continu verandert’. Hoe vaak dit ook wordt beweerd, de meeste mensen hebben een natuurlijke aversie tegen wanorde, instabiliteit, gedoe en onvoorspelbaarheid. Daarom vertrouwen ze op voorgekookte stappenplannen en sleetse routines. Met als gevolg dat ze vast komen te zitten in diepe ‘groeven’. Dit zijn niet-functionele manieren van denken en handelen die keer op keer de kop opsteken.

Creatieve risico’s

Met Ontgroeven wil auteur en organisatieadviseur Kees Tillema dit denken doorbreken. Hij daagt managers en leiders uit zich niet meer te verschuilen achter geijkte en gelikte methoden van organisatieontwikkeling. Hij spoort hen aan tot het nemen van creatieve risico’s. De huidige tijd vraagt in zijn ogen immers om een ander soort antwoord. Een antwoord dat ons onvermogen om de toekomst te beheersen niet ontkent, maar omarmt. Ontgroeven gaat niet over het simpelweg ‘anders doen’. Of een initiatief of een actie leidt tot ontgroeven, hangt volgens Tillema af van maar één criterium en dat is de mate waarin die actie disfunctionele patronen door- en afbreekt. Hij prikkelt de lezer met controversiële ideeën over organisaties en formuleert twaalf sleutels die helpen bij het benutten van de kracht van het onverwachte en het ongeplande. Daarbij laat hij zich inspireren door het werk van wetenschapper, denker en auteur Nassim Taleb (De Zwarte Zwaan, Misleid door Toeval, Skin in the Game, Antifragiel).

Ongemakkelijk managementboek

Ook schetst Tillema in zijn boek de vijf karaktereigenschappen die professionals nodig hebben om te kunnen werken in een context die baat heeft bij wanorde. Uiteindelijk is immers de lezer zelf aan zet. Hij moet ‘vuile handen’ maken en kritisch kijken naar de groeven in de eigen organisatie. Dit boek is geschreven voor lezers die hun verbeeldingskracht aan het werk willen zetten en vervolgens creatieve risico’s durven nemen. Om als organisatie sterker te worden.

Volgens de uitgever is Ontgroeven een ongemakkelijk managementboek. Het ontneemt managers de mogelijkheid zich te verschuilen achter allerlei methoden, technieken en stappenplannen rondom organisatieontwikkeling en stimuleert hen zich open te stellen voor wanorde, onvoorspelbaarheid, gedoe en instabiliteit.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Kees Tillema
Titel: Ontgroeven. Heilzame effecten van ruwe behandelingen in organisaties
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2021