Ontketen de kracht van Leven Lang Ontwikkelen en leid jouw organisatie naar een grensverleggende toekomst!

In deze wereld vol constante verandering, waarin elke stap die je zet een kans biedt om te groeien en concurrentie voor te blijven, vormt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een benadering die organisaties laat floreren. Ik daag je als HR-professional uit om de traditionele aanpak los te laten en een vernieuwende cultuur van continue groei en innovatie te omarmen.

Van 28 tot en met 30 juni 2023 vindt het Internationaal IAEVG Congres Life Long Development as a Standard plaats in het World Forum in Den Haag Een congres rondom educational and vocational guidance, ofwel studie- en loopbaanbegeleiding. Daarvoor zijn circa 90 papers van wetenschappers uit de hele wereld aangedragen, en wetenschappers, practioners en beleidsmakers ontmoeten en inspireren elkaar. Dit congres is ook (of juist!) uitermate interessant voor HR-professionals. Maar waarom dit congres? En waarom Leven Lang Ontwikkelen als centraal thema?

ChatGPT

Het tijdperk van grenzeloze verandering is aangebroken, waarin technologie, economie en samenleving met een ongekende snelheid evolueren. De opkomst van revolutionaire technologieën zoals ChatGPT en andere vormen van AI is slechts het topje van de ijsberg. De impact is groot en daarom is het van cruciaal belang dat organisaties zich aanpassen en een cultuur van LLO omarmen. De cijfers spreken voor zich: de verwachting is dat de wereldwijde AI-markt tegen 2027 een waarde vertegenwoordigt van maar liefst 733,7 miljard dollar. Dit toont de immense kansen die deze veranderingen met zich meebrengen.

Het investeren in de ontwikkeling van medewerkers is niet alleen voordelig voor hen, maar vormt ook de levensader van organisaties. Uit onderzoek van Tsui et al. (1997) bijvoorbeeld, blijkt dat als de werkgever investeert in ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer, de affectieve organisatiebetrokkenheid van deze werknemer groter is. Daarnaast draagt het implementeren van strategieën die LLO verankeren in de bedrijfscultuur bij aan een concurrentievoordeel. In een snel veranderende wereld is het cruciaal voor organisaties om zich aan te passen en mee te evolueren. Door een omgeving te creëren waarin leren en groeien wordt gestimuleerd, kunnen medewerkers nieuwe vaardigheden en kennis ontwikkelen die nodig zijn om in te spelen op veranderingen en innovatief te blijven. Een essentieel aspect van LLO is het inspireren van medewerkers om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling. Prof. Dr. Marinka Kuijpers noemt zelfsturing (de zelfsturing quotiënt of ZQ) in een recent verschenen artikel op LinkedIn als ‘het nieuwe IQ’.

Veerkracht

Om LLO te bevorderen, is het essentieel om een cultuur te creëren waarin het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden wordt aangemoedigd en beloond. Verschillende studies hebben aangetoond dat een cultuur van levenslang leren positieve effecten heeft op zowel individuen als organisaties. Een onderzoek uitgevoerd door het World Economic Forum (2019) wijst bijvoorbeeld uit dat medewerkers die bereid zijn om continu te leren en zich aan te passen aan veranderingen, beter presteren en meer veerkracht tonen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Bovendien laat een studie van het McKinsey Global Institute (2017) zien dat organisaties die investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers productiever en winstgevender zijn. Ze halen niet alleen een hoger rendement uit hun investeringen in opleiding en ontwikkeling, maar hebben ook een hogere mate van innovatie en concurrentievoordeel. Laten we samen streven naar een toekomst waarin leren en groei centraal staan, en zo een wereld van ongekende mogelijkheden creëren.

In dit digitale tijdperk staan innovatieve leertechnologieën klaar om leren en ontwikkelen naar ongekende hoogten te tillen. Zo is gamification als middel om te leren binnen organisaties, sinds enkele jaren sterk in opmars. Brain Burke (research VP for technology innovation at Gartner) noemt in zijn boek Gamify (affiliate) drie doelen die zich bij uitstek lenen voor gamification: gedrag veranderen, kennis en vaardigheden leren en innovatie stimuleren. Door zulke grensverleggende leertechnologieën te omarmen, maak je van leren een boeiende, persoonlijke ervaring.

Hogere productiviteit

Naast interne inspanningen is externe samenwerking van onschatbare waarde. Volgens een studie van de Harvard Business Review hebben bedrijven die actief samenwerken met externe partijen 25 procent meer kans op succesvolle innovaties. Samenwerking tussen organisaties leidt tot een hogere productiviteit, betere prestaties en een grotere veerkracht in een snel veranderende markt. Ga verder dan de grenzen van jouw organisatie en omarm de kracht van gezamenlijke groei.

Durf de traditionele grenzen te doorbreken en de kracht van LLO te omarmen. Als HR-professional speel je een cruciale rol in het leiden van jouw organisatie naar een toekomst vol ongekende mogelijkheden. Investeer in een cultuur van groei, stimuleer een honger naar kennis, omarm grensverleggende leertechnologieën en betreed nieuwe horizonten door samenwerking. Inspireer medewerkers om het pad van persoonlijke groei te bewandelen en meet de impact van deze revolutionaire aanpak.

Laten we gezamenlijk streven naar een succesvolle toekomst door volledig in te zetten op voortdurende ontwikkeling en groei!

Angelique Jansen, Voorzitter Noloc