De cultuur in een organisatie is van groot belang voor het benutten, ontwikkelen en waarderen van talent. Dat blijkt uit onderzoek van Kazimier Helfenrath. De organisatiecultuur doet ertoe als het gaat om talentontwikkeling. Sterker nog: het heeft een voorspellende waarde voor talentmobilisatie.

Relatie

De arbeidsmarkt staat enorm onder druk en werkgevers doen er alles aan om talent in huis te halen en te behouden. Toch slagen niet alle organisaties erin om een werkomgeving te creëren waarin dit gebeurt. In het artikel Organisatiecultuur als onzichtbare kracht achter talentmobilisatie: een verkenning van relevante aspecten onderzoeken Kazimier Helfenrath, Peter Bos, Rachel Verheijen-Tiemstra en Marian Thunnissen de relatie tussen talentmanagement en organisatiecultuur.


In het onderzoek werd naar vier specifieke facetten van de organisatiecultuur gekeken: de respectvolle, de zorgzaam-ethische, de lerende en rechtvaardige organisatiecultuur. De verwachting van de onderzoekers was dat al deze facetten zouden bijdragen aan talentmobilisatie. Uit het onderzoek blijkt nu dat een rechtvaardige organisatiecultuur de sterkste voorspeller is voor talentmobilisatie. Daarnaast dragen ook een lerende en een zorgzaam-ethische werkomgeving bij. Opvallend ook: een respectvolle organisatiecultuur draagt niet bij aan talentmobilisatie.

Willekeur

Voor de praktijk betekent dit dat interventies die zich richten op ervaren rechtvaardigheid mogelijk het meest kansrijk zijn om talentmobilisatie te versterken, aldus Helfenrath. Wanneer medewerkers ervaren dat er geen sprake is van willekeur en het idee hebben dat er consistente besluiten genomen worden, hebben zij waarschijnlijk ook duidelijkheid over welke stappen zij kunnen zetten om hun talenten te ontwikkelen. Vervolgens zal de bereidheid om hiertoe actie te ondernemen mogelijk groter zijn.

Auteurs

Kazimier Helfenrath, Peter Bos, Rachel Verheijen-Tiemstra en Marian Thunnissen zijn respectievelijk als docent-onderzoeker, associate lector, senioronderzoeker en lector verbonden aan het lectoraat Dynamische Talent Interventies bij Fontys Hogeschool.

Download hier het volledige artikel (pdf)