Editie 2010, nr. 2

Ronald Jeurissen

Dit artikel gaat over de verantwoordelijkheid van bedrijven en instellingen voor outplacement, bezien vanuit het perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onderzocht wordt hoe die bedrijven en instellingen reageren op de vraag naar maatschappelijk ondernemen in relatie tot outplacement. Zijn ze ontvankelijk voor de idee dat het managen van carrièreontwikkelingen en zorgen voor outplacement van hun werknemers een deel vormen van maatschappelijk ondernemen? Hoe zien zij in dit verband partnerships en gedeelde verantwoordelijkheden met hun stakeholders?

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.