Performance Management in een Agile Werkomgeving, besproken door Ber Damen

Performance Management in een Agile Werkomgeving

Hoe bevorder je de resultaten en prestaties van een organisatie? Hoe stimuleer en ondersteun je medewerkers in het verwezenlijken daarvan? Hoe borg je de realisatie van doelen? Met welke interventies doe je dat? En vooral: hoe stuur je daar dan op? Het zijn vragen die zo oud zijn als de organisatie zelf. Vragen ook waarnaar al meer dan honderd jaar onderzoek wordt gedaan. Een rijke traditie, maar met weinig eensluidende antwoorden.

Wawoe, Schaapveld en Verbeet doen met hun boek ‘Performance Management in een Agile Werkomgeving’ een nieuwe duit in het zakje. Een ambitieuze duit, ook dat. Ze willen niet alleen het klassieke performance-managementsysteem inruilen voor een moderne versie, ze willen bovendien een nieuw systeem ontwerpen dat past bij de snel veranderende omgeving waarin organisaties tegenwoordig opereren. Dat noem ik de lat hoog leggen.

En hoe brengen zij het ervan af? Laat ik beginnen met het goede nieuws. Het is een overzichtelijk en toegankelijk boek. Lekker dun – een goede honderd pagina’s, dus dat mag voor de moderne manager en HR-professional geen obstakel vormen – en het leest lekker weg. De auteurs maken een adequate analyse van de huidige situatie in beoordelings- en beloningsland en beschrijven de deplorabele staat waarin het klassieke performance-managementsysteem verkeert. Met hun analyse varen ze mee op de golf van de trends in organisatieland. Het adagium dat daar heerst, is gericht op het vergroten van de flexibiliteit en de wendbaarheid (“agile here, agile there, agile everywhere…”) van organisaties, het versterken van hun innovatievermogen en het zoeken naar toegevoegde waarde.

De auteurs concluderen – in mijn ogen geheel terecht – dat de vertrouwde mechanismen van de klassieke organisatie niet meer voldoen…

Lees de volledige boekbespreking hier

Bibliografische gegevens

Titel: Performance Management in een Agile Werkomgeving
Auteurs: Kilian Wawoe, Maud Schaapveld & Rutger Verbeet
Uitgeverij: Performa, Den Haag

Performance Management in een Agile Werkomgeving