Editie 2009, nr. 2

Fleur Koster, Didier Fouarge, Andries de Grip

Het is belangrijk om te investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers, zodat de kwaliteit van productie en dienstverlening kunnen verbeteren. Er bestaan verschillende theorieën, die inzicht geven in de gevolgen die deze investeringen kunnen hebben voor het personeelsverloop. In dit artikel wordt vanuit twee tegenovergestelde perspectieven, voortkomend uit de theorie van het menselijk kapitaal en de ‘social exchange’-theorie, onderzocht welke invloed het investeren in medewerkers heeft op het personeelsverloop in kleine bedrijven in de dienstensector. Het onderzoek is verricht binnen de apotheekbranche. Vakspecifiek trainen van medewerkers blijkt niet voldoende om een kundig personeelsbestand op te bouwen.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.