Over de wijze waarop P&O de implementatie van integraal personeelsbeleid in regionale opleidingscentra zou kunnen bevorderen

Artikel
Editie 2007, nr. 2

Piety Runhaar & Karin Sanders

De implementatie van integraal personeelsbeleid (IPB) binnen scholen duurt langer dan verwacht, omdat het lastig is naar de regels te handelen. Dat blijkt uit onderzoek onder 30 respondenten. Onder IPB wordt een regelmatige en systematische afstemming van inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers verstaan. Het IPB maakt ook deel uit van het nieuwe leren, waarbij docenten vaker als coach en begeleider optreden dan als echte docent. Volgens het gros van de respondenten verloopt de invoering van het IPB traag, omdat het te lang een zaak is geweest van de centrale leiding. Hierdoor zijn de medewerkers te lang in het ongewisse gebleven en kost het nu meer moeite om over te schakelen op deze vorm van personeelsbeleid. Bovendien heeft het IPB ook consequenties voor het schoolbedrijf. Het IPB zorgt voor veel veranderingen in de organisatiecultuur en dat kan soms weerstand oproepen bij medewerkers. Er zijn wel mogelijkheden om het IPB toch succesvol te implementeren binnen de scholen. Een betere communicatie over het IPB zal al veel verduidelijken voor de werknemers. Verder moet de link gelegd worden naar onderwijsvernieuwing en de noodzaak van het IPB om aan die vernieuwing te kunnen voldoen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.