Vijf maanden observatie, drie zelfsturende agile teams en behoorlijk wat proactieve initiatieven. Een casestudie waarin onderzoekers Melissa Twemlow en Maria Tims meer inzicht kregen in wanneer teamleden geneigd waren om elkaars proactieve initiatieven te ondersteunen. Wat blijkt? Positieve reacties volgen sneller wanneer er over innovatieve initiatieven wordt gecommuniceerd, wanneer er tijdens reflectiemeetings over proactiviteit wordt gesproken, wanneer de klant de ruimte geeft om proactief te zijn en wanneer er wordt voortgebouwd op eerdere succesvolle initiatieven.

Sociale steun binnen agile teams nodig voor ontwikkelen proactief gedrag

In de moderne werkomgeving krijgt team gebaseerd werken en proactief gedrag steeds meer waarde. Het kersverse onderzoek naar proactiviteit in agile teams onderstreept dat. In het artikel ‘Proactief gedrag in agile teams stimuleren vereist positieve reacties van teamleden en klanten’ komt naar voren dat proactief gedrag in teamverband niet alléén de individuele prestaties van teamleden positief beïnvloedt. Ook kan de algehele werksituatie binnen het team verbeteren. Kanttekening; proactieve initiatieven worden niet altijd met open armen ontvangen. En dat hoeft ook niet. Maar, doordat het werken in een team steeds vaker als norm beschouwd wordt door organisaties, is het belangrijk om de manier waarop teamleden reageren op elkaars initiatieven te begrijpen en positieve reacties op collega-teamleden te bevorderen.

Wanneer men binnen een team sociale steun ervaart, zullen teamleden zich aangemoedigd voelen om zich proactiever te gedragen. Het gevolg? Werkprocessen verbeteren en de effectiviteit van het team wordt verhoogd. Nu is het wel noodzakelijk dat hiervoor ruimte is. Niet alleen binnen het team, maar ook daarbuiten.

De rol van klanten in proactiviteit

Een opvallende bevinding van het onderzoek is de invloed van klanten op proactief gedrag binnen agile teams. In tegenstelling tot de traditionele focus op managers, blijkt dat de klant een grotere rol speelt bij het stimuleren van proactiviteit. Teams die merkten dat hun klanten ruimte boden voor proactieve initiatieven, ervoeren een sterkere motivatie en ontvingen meer positieve reacties op hun initiatieven.

Resultaten niet volledig generaliseerbaar

Hoewel dit onderzoek waardevolle handvatten biedt om proactiviteit binnen teams in organisaties – die streven naar een cultuur van continue verbetering en innovatie – te bevorderen, zijn er wel enkele beperkingen. De casestudie beperkte zich bijvoorbeeld tot drie teams binnen één organisatie en focuste zich vooral op mannelijke teamleden. Volgens Twemlow en Tims kan vervolgonderzoek zich richten op verschillende teamdynamieken en de rol van klantpercepties bij het stimuleren van proactiviteit.

Auteurs

Melissa Twemlow is universitair docent Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maria Tims is hoogleraar aan de afdeling Management en Organisatie van de School of Business and Economics (VU Amsterdam).

Download hier de volledige pdf