Proactiviteit een onmisbaar element in agile werken

Onderzoek van Twemlow en Tims toont aan dat proactief gedrag in agile teams wordt bevorderd door positieve reacties van teamleden en klanten, wat leidt tot betere werkprocessen en effectievere teams. Sociale steun is essentieel voor het stimuleren van proactiviteit.