Artikel
Editie 2003, nr. 1

Manon Gerritsen & Renate Sijm

De toepassing van resultaatafhankelijk belonen is een autonoom proces geweest dat zich onafhankelijk van de sociale partners heeft voltrokken. Tot deze conclusie komen consultants van de Hay Group na een onderzoek naar de mate waarin in Nederland resultaatafhankelijk wordt beloond. Nederland kent vier vormen van variabel inkomen op de korte termijn: winstdeling, performancegekoppelde beloning, discretionaire bonus en provisieregeling. De performancegekoppelde beloning is de meest voorkomende en wordt toegepast in zowel kleine als grote bedrijven. Winstdeling wordt daarentegen vooral door grote bedrijven gehanteerd. Hoewel sociale partners op centraal niveau pleiten voor invoering van resultaatafhankelijke beloning, is de invloed op decentrale cao-onderhandelingen moeilijk vast te stellen. Wel wordt aangenomen dat de sociale partners een gunstig klimaat hebben geschapen, waarin variabel belonen bespreekbaar is.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.