Rijnlands Organiseren

De afgelopen 50 jaar is Nederland overspoeld door het Angelsaksische – vooral: Amerikaanse – management-denken. Dat heeft – volgens auteurs Jaap Peters, Jaap Jan Brouwer, Harold Janssen en Mathieu Weggeman – in veel organisaties geleid tot veel meer managers, een enorme wildgroei aan ondersteunende stafdiensten en uiterst complexe en abstracte bestuursstructuren die losgezongen zijn van de praktijk. Na de kredietcrisis is er evenwel een tegenbeweging ontstaan, waarin de uitsluitende focus op aandeelhouderswaarde plaatsmaakt voor meer maatschappelijke waarden.

Zelfsturing en samenwerking

In Rijnlands Organiseren beschrijven de auteurs het Rijnlandse Model, waarin medewerkers niet louter natuurlijke hulpbronnen (‘human resources’) van organisaties zijn, overgeleverd aan de grillen en wensen van het management. Integendeel, de organisatie ligt juist in handen van de vakmensen in de organisatie. Zij nemen zelfstandig beslissingen en zijn – dankzij hun werkzaamheden ‘in de voorste linie’ – bepalend voor het succes van de organisatie. In een Rijnlandse organisatie spelen daarom zelfsturing, samenwerking en oefening een belangrijke rol en neemt het leren van ervaringen een cruciale plaats in.

De auteurs wijzen op de beperkingen die veel organisaties in hun greep houden en geven diverse praktijkvoorbeelden van typisch Rijnlandse bedrijven die inspiratie verschaffen over hoe het anders kan. Met het Canvas Rijnlands Organiseren geven zij de lezers bovendien een praktisch instrument in handen voor het op een Rijnlandse leest schoeien en inrichten van de eigen organisatie. Daarmee is het Rijnlands Organiseren een boek voor iedereen die wil organiseren vanuit een collectieve ambitie, met oog voor de samenleving en de menselijke maat.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Jaap Peters, Jaap Jan Brouwer, Harold Janssen & Mathieu Weggeman
Titel: Rijnlands Organiseren

Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2021