Voor een inclusieve arbeidsmarkt is een goed samenspel tussen HRM en sociale zekerheid cruciaal. Dat stellen Irmgard Borghouts en Charissa Freese van de Tilburg University in hun artikel De inclusieve arbeidsmarkt: Het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid.

Disbalans

De arbeidsmarkt is de achilleshiel van onze economie en is verknoopt met alle maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. Zo speelt de situatie op de arbeidsmarkt door op de thema’s als klimaatverandering, het woningtekort, mentaal welzijn van burgers en energiearmoede. Een niet goed functionerende arbeidsmarkt leidt tot een verregaande disbalans in de maatschappij en heeft direct effect op het aanpakken van al deze maatschappelijke problemen. Borghouts en Freese zien steeds vaker zorgelijke ontwikkelingen als gevolg van de groeiende disbalans. Er zijn momenteel personeelstekorten in Nederland in vrijwel alle sectoren.

Model

Om de huidige en toekomstige arbeidsmarktuitdagingen het hoofd te bieden en te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is een goed samenspel tussen HRM en sociale zekerheid cruciaal, stellen de twee onderzoekers. Ze bespreken in hun artikel het Transitioneel Inclusief HRM arbeidsmarktmodel. Dat model maakt inzichtelijk dat mensen zich in verschillende posities op de arbeidsmarkt bevinden: intern, extern of buiten de arbeidsmarkt.

De invloedssfeer van sociaalzekerheids- en HRM-beleid is anders voor de verschillende arbeidsmarktposities. Transities zijn nodig om werkzekerheid te realiseren en/of te behouden. In het artikel worden vier transities onderscheiden: 1) van inactiviteit naar werk, 2) van opdracht naar opdracht, 3) van werk naar werk en 4) de transitie naar banen, beroepen en loopbanen in de toekomst.

Zekerheden

De arbeidsmarkt functioneert beter als mensen willen, kunnen én de gelegenheid krijgen om te bewegen op de arbeidsmarkt. Om te durven bewegen zijn nieuwe zekerheden nodig, die geboden kunnen worden door de overheid en werkgevers in goede afstemming met elkaar. Het artikel sluit af met aanbevelingen voor HRM ten aanzien van de vier verschillende transities die samen ingrediënten kunnen vormen voor inclusief HRM-beleid.

Auteurs

Irmgard Borghouts is hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid aan Tilburg University, Charissa Freese is bijzonder hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid aan Tilburg University, TIAS School for Business & Society en North-West University SIP & HRM.

Download hier het volledige artikel (pdf)