Brigitte Kroon
Editie 2013, nr. 4

Omdat meer dan de helft van de werkzame beroepsbevolking werkt bij kleine of middelgrote organisaties, is inzicht in HRM en goed werkgeverschap in het MKB van groot belang. Het is dan ook opvallend dat er zo weinig onderzoek op dit terrein plaatsvindt. Brigitte Kroon gaat in op de vraag of er sprake is van goed werkgeverschap, dat vanuit een zelf ontworpen typologie wordt beoordeeld. Zij kijkt daarbij naar het relatieve belang van de context van de organisatie en de rol van de ondernemer. In hoeverre ervaart de ondernemer ruimte om keuzes te maken? De vragen worden beantwoord op basis van twee casestudies. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, conclusie is, dat goed werkgeverschap in het MKB zeer wel mogelijk is; het zijn persoonlijke eigenschappen en voorkeuren van ondernemers die primair bepalen of iemand zich gedraagt als een goede of een slechte werkgever.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.