Jobcrafting als krachtig instrument voor goede fit tussen werknemers en hun werk

Jobcrafting kan een belangrijke meerwaarde vormen voor werknemers en organisaties als het goed begrepen en toegepast wordt. Lorenz Verelst's publicatie biedt nieuwe inzichten en aanbevelingen. Jobcrafting, zowel approach als avoidance, heeft positieve effecten op prestaties, welzijn en openheid voor verandering.