A research agenda for workplace innovation, the challenge of disruptive transitions

Het boek 'Workplace Innovation' geeft een rijk overzicht van 25 jaar onderzoek, geeft hoog op over mensgerichte interventies voor organisaties bij disruptieve veranderingen en pleit voor integratie en betere specificatie van workplace innovatie.