Talent in bedrijf

Over talentmanagement is inmiddels heel veel kennis opgedaan en er is ook al heel veel over geschreven. Desalniettemin wordt er in organisaties nog steeds heel veel talent verspild. Die constatering is voor Lidewey van der Sluis aanleiding de bundel Talent in Bedrijf samen te stellen. In de bundel bespreekt zij de tien waardevolste wetenschappelijke publicaties over talentmanagement van de afgelopen vijf jaar. Vervolgens vertaalt zij de kennis en inzichten daaruit naar de dagelijkse praktijk van het managen van talent in organisaties.

Vindplaatsen

Elk mens heeft een eigen verzameling aan talenten, zo stelt Van der Sluis, maar die moeten wel worden gevonden. Organisaties zijn daarvoor belangrijke vindplaatsen, want talentmanagement begint met zoeken en kijken naar iets of iemand en dat gebeurt in organisaties. Het is zaak om al het in de organisatie aanwezige talent optimaal wortel te laten schieten. De vraag is hoe je dat doet. Daar is dus inmiddels veel over bekend en die kennis verdient het te worden ontsloten naar werkgevers, leidinggevenden en overige talentmanagers. Deze kennis en inzichten helpen hen immers bij het laten functioneren van de organisatie in de richting van de bedoeling.

Volgens Van der Sluis, is talentmanagement een vak apart. Het is bovendien een relatief jong vak. Gericht wetenschappelijk onderzoek blijft dus hard nodig voor het beter begrijpen van de samenwerking tussen mensen in organisaties en het verbeteren daarvan. Daar draait het immers om bij talentmanagement. Ondanks de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten, gaat er echter in organisaties nog steeds veel niet goed, zo constateert Van der Sluis. Waarom krijgen medewerkers in de organisatie die meer verantwoordelijkheid willen dragen of willen doorstromen naar hogere managementposities daar vaak de kans niet voor? Waarom geloven managementteams meer in de ene dan in de andere persoon? Waar zit hem dat in? Het antwoord op deze vragen verschaft waardevolle inzichten voor een beter en effectiever talentmanagement. Die inzichten hebben de praktijk echter in veel gevallen nog niet bereikt.

Meest relevante publicaties

Wetenschappelijke kennis over talentmanagement biedt organisaties een fundament voor betere prestaties, opbrengsten en resultaten. Daarom heeft de auteur deze bundel samengesteld. Het boek biedt een compilatie van de tien meest relevante wetenschappelijke internationale publicaties die in de afgelopen vijf jaar op het gebied van management en organisatie zijn verschenen. Doel van het boek is de kennis van deze publicaties naar de praktijk te brengen. Elk hoofdstuk is gerelateerd aan één artikel en begint met een bondige samenvatting hiervan. In de beschrijving van de publicaties wordt specifieke aandacht besteed aan de achterliggende theorieën en de meest in het oog springende aannames en inzichten. Daarna volgt in ieder hoofdstuk de vertaling van de belangrijkste inzichten uit het artikel naar de praktijk van talentmanagement. Daar kunnen organisaties hun voordeel mee doen.

Bibliografische gegevens:

Auteur: Lidewey van der Sluis
Titel: Talent in Bedrijf
Uitgegeven door: Vakmedianet
Jaar: 2021