Editie 2012, nr. 1

Chantal Savelsbergh, Beatrice van der Heijden en Rob Poell

Het werken in projectteams heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen
(Müller & Turner, 2007). De meerwaarde van dit type teams wordt gezocht in het bij
elkaar brengen van een grote diversiteit in vaardigheden en expertise voor het klaren van
niet-routinematige klussen. De teamleden hebben vaak niet eerder met elkaar gewerkt
en hebben een diverse achtergrond. Mensen samenbrengen in een team blijkt zowel in
de praktijk, als ook uit empirisch onderzoek (o.a., Hackman & Wageman, 2005; Mathieu,
Maynard, Rapp, & Gilson, 2008) nog niet te leiden tot een soepel samenwerkend
team. Teamwork is kennelijk iets dat geleerd moet worden. In projectteams vraagt de
onbekendheid met de uitdaging waar ze voor staan bovendien om een hoge mate van
flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Of zoek verder in de database.