Artikel
Editie 2008, nr. 1

Petra Biemans

De grote transformatie van de HR-functie naar een businesspartner is in Nederland bij lange na nog niet gerealiseerd. Dit blijkt uit een studie van Hogeschool InHolland naar tien organisaties. Hoewel de thematiek van strategisch HRM al ruim 20 jaar speelt, laat de dagelijkse praktijk van HRM binnen organisaties een veel traditioneler beeld zien: de meeste HR-afdelingen zijn vooral bezig met hun vak, en dan hoofdzakelijk in een uitvoerende en ondersteunende rol. De studie toont tevens aan dat, hoewel de invoering van de HR-businesspartner nog niet op grote schaal heeft plaatsgevonden, er weinig sprake is van grootschalige kritiek op HRM binnen de onderzochte organisaties en dat de negatieve beeldvorming rond HR niet terug te vinden is in de praktijk. Eerder is het tegendeel het geval. Niet alleen zijn de onderzochte HR-afdelingen positief over hun eigen functioneren, ook de lijn deelt goede cijfers uit. Uit het onderzoek komen verschillende ontwikkelingen naar voren. Zo is er een duidelijke verschuiving in taken waarbij de nadruk meer ligt op ‘personeelsstromen’ en personeelsontwikkeling. Voorts blijken de basisactiviteiten een stevig fundament voor de functie te zijn en is er een eenduidiger invulling van de rollen en taken van HR-adviseurs.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.