Continuïteit en discontinuïteit van arbeidsrelaties door de eeuwen heen .

Auteur: Jan Kees Looise

Editie 2015, nr. 4

Economisch- en sociaalhistorisch onderzoek heeft de laatste decennia steeds meer inzicht verschaft in vroegere arbeidsrelaties, m.n. in de periode 1400-1800. Tot nu toe zijn deze inzichten nog nauwelijks doorgedrongen tot HRM-kringen, wellicht ook omdat de benadering van deze bevindingen vanuit een specifiek HRM-perspectief veelal ontbreekt. Deze bijdrage is bedoeld om in die lacune te voorzien en zo bij te dragen aan het slaan van een brug tussen het actuele HRM-onderzoek en het economisch en sociaal historische onderzoek op het gebied van vroege arbeidsrelaties.

Zowel in ons land als internationaal is in er in HRM-kringen tot nu toe weinig aandacht geweest voor de vroege geschiedenis van arbeidsverhoudingen en personeelsmanagement. Als er in Nederlandse HRM-tekstboeken al aandacht aan de geschiedenis wordt besteed, gaat deze over het algemeen niet verder terug dan 1850. Zo wijdt Kluijtmans (2004) in zijn bekende Leerboek Personeelsmanagement (2004) een hoofdstuk aan de ‘Ontwikkelingsgeschiedenis van personeelsmanagement en HRM’, waarin hij de start van het personeelsmanagement omstreeks 1870 dateert, de fase die hij aanduidt als ‘industrialisatie en vroegkapitalisme’. Volgens hem was er in die tijd voor het eerst sprake van een zakelijke arbeidsrelatie, waarbij mensen hun arbeidskracht ter beschikking stellen aan anderen in ruil voor loon.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.