Een onderzoek naar de keuze van werknemers om bij de Rijksoverheid te (blijven) werken

Sietske de Ruijter, Bram Steijn
Editie 2012, nr. 3

In dit onderzoek gaan we na welke variabelen de aantrekkelijkheid van de Rijksoverheid als werkgever bepalen. We beperken ons daarbij tot werknemers die al in dienst zijn van het Rijk en baseren ons op een survey van 537 beleidsambtenaren. Meer in het bijzonder is ook bezien of de factoren die de mate van aantrekkelijkheid beïnvloeden afhankelijk zijn van de leeftijdsgroep waartoe werknemers behoren. De resultaten laten zien dat vooral intrinsieke en extrinsieke motivatie en de mate waarin werknemer en organisatie bij elkaar passen (de Person-Organization fit) van belang zijn voor het bepalen van de aantrekkelijkheid van het Rijk als werkgever. Het artikel eindigt met een aantal aanbevelingen voor het HRM-beleid van het Rijk.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.