De effectiviteit van verschillende typen van steun voor ouders, koppels en singles

Editie 2010, nr. 2

Lieke ten Brummelhuis

Steeds meer werknemers staan voor de uitdaging werk en zorgtaken goed op elkaar af te stemmen. Werkgevers springen daarom bij met werk-privébeleid zoals flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken en een ‘gezinsvriendelijke bedrijfscultuur’. Tot nog toe is werk-privébeleid in de eerste plaats bedoeld om werknemers met een gezin te ondersteunen. De hedendaagse beroepsbevolking is echter veel gevarieerder, met onder andere een toenemend aantal alleenstaanden en werknemers met een partner, maar zonder kinderen. De gezinsbelasting (bijvoorbeeld zorgtaken) verschilt per gezinsstructuur, maar ook de hulpbronnen die het gezinsleven met zich brengt (zoals emotionele steun) varieert. Het is de vraag welke groep werknemers het meeste baat heeft bij ondersteunende maatregelen vanuit het bedrijf. In dit artikel wordt daarom nagegaan of de effecten van werk-privébeleid op een viertal werkuitkomsten hetzelfde zijn voor werknemers met kinderen, werknemers met een partner, en alleenstaanden.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.