Apps kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van werknemers. Dat concludeert Tinka van Vuuren na onderzoek van het gebruik en effect van apps op duurzame inzetbaarheid. ‘Een app is goed in te zetten als aftrap van een aanpak, of als onderdeel van beleid of een jaarplan.’

We gebruiken apps voor allerlei doeleinden. Ze wijzen ons de weg, leren ons een taal of houden bij hoeveel stappen we zetten. Maar helpen apps bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid? Die vraag stelden onderzoekers Tinka van Vuuren, Jan Fekke Ybema, Floor van den Heuvel en Leanne Witjas zich. ‘Ons onderzoek maakt duidelijk dat het aan te raden is aan HR om werknemers in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van een app gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid’, is de conclusie.

 

Verbetering

Van Vuuren deed onderzoek onder ruim 300 medewerkers van een energie- en een waterbedrijf. Gedurende zes weken werd een specifieke app ingezet. Na zes weken bleek dat hoe meer de deelnemers gebruikmaakten van de app, hoe meer verbetering er was in de door henzelf ervaren duurzame inzetbaarheid.

Oudere werknemers

Een app kan dus een aanvulling zijn op het bestaande beleid van een bedrijf, aldus Van Vuuren. Wel raden de onderzoekers aan om in de voorlichting over de app aandacht te schenken aan de oudere werknemers. Zij beginnen minder snel aan het gebruiken van een (nieuwe) app dan jongere werknemers. Van Vuuren: ‘Hoe groter het gebruik, hoe beter de ervaren ontwikkeling, gezondheid en werkplezier. En hoewel de instroom afneemt met de leeftijd, staat het gebruik los van leeftijd, opleiding en hoe het vooraf staat met de mate van duurzame inzetbaarheid. Dit suggereert dat deze interventie niet alleen geschikt is voor jongeren, hoogopgeleiden of werknemers die het al goed doen wat betreft duurzame inzetbaarheid, maar voor iedereen.’

Competitie

De onderzoekers benadrukken dat het van belang is om aandacht te besteden aan de groepsprocessen binnen en tussen teams. Het onderzoek laat forse verschillen zien tussen teams in de mate waarin werknemers gebruikmaken van de app en de mate waarin zij uitvallen uit het onderzoek. Een stimulerende omgeving binnen teams, onderlinge steun, competitie, strijden om een ‘prijs’ blijkt te leiden tot hogere deelname. Een leidinggevende of HR kan hiermee dus goed sturen. ‘Een enthousiaste collega of leidinggevende kan wellicht een voortrekkersrol spelen bij de implementatie van een app in het team’, aldus Van Vuuren.

Vaak wordt gedacht dat lager opgeleiden minder bereikt worden of minder vatbaar zijn voor interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Er is dus vraag naar interventies die deze doelgroep wél bereiken. Van Vuuren en mede-onderzoekers vinden dat dit onderzoek hier deels aan tegemoetkomt. Werknemers die lager opgeleid zijn, maken even goed gebruik van ondersteunende technologie in de vorm van een app en ook nemen zij even goed zelf de regie als hoger opgeleiden.

Auteurs

Tinka van Vuuren is bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit, Jan Fekke Ybema is assistent professor aan de Universiteit Utrecht, Floor van den Heuvel is programmamanager Duurzame Inzetbaarheid bij WENB, Leanne Witjas is oprichter van T-Wise.

Download hier het volledige artikel (pdf)