Auteur(s): Sjoerd van den Heuvel, Charissa Freese
Editie 2017, nr. 2
Repliek door: Gerard Evers, Noor Plantinga, Auke IJsselstein
In het artikel 1+1=3 De kansen van samenwerking tussen wetenschap en praktijk bij HR analytics breken Sjoerd van den Heuvel en Charissa Freese een lans voor intensievere samenwerking tussen praktijk en wetenschap op het gebied van HR analytics. Immers, de één kan goed analyseren, de ander beschikt over een schat aan data. Maar de twee benutten elkaar veel te weinig en dat zijn gemiste kansen, betogen zij. De auteurs, die werkzaam zijn in de wetenschap, geven aan hoe dat beter kan.
Voor de redactie was dat aanleiding om de praktijk te vragen hierop te reageren. Klopt de stelling wel en wat vinden zij van de uitnodiging van Van den Heuvel en Freese? Zij heeft het artikel voorgelegd aan Gerard Evers, werkzaam als zelfstandig bedrijfsadviseur (maar wel met stevige wortels in de wetenschap), Noor Plantinga (Philips) en Auke IJsselstein (ABN Amro) die allemaal intensief bezig zijn met HR analytics.Alle drie omarmen zij de oproep tot een intensievere samenwerking, maar tevens zien zij nieuwe uitdagingen en aandachtspunten. Evers noemt daarbij een aantal noodzakelijke randvoorwaarden waaraan volgens hem moet worden voldaan om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Daarnaast plaatst hij een aantal kritische kanttekeningen bij het artikel. Plantinga vertelt over haar ervaring met het werken met een intervisiegroep waarin praktijk (overigens nog bij DSM, waar zij tot voor kort werkzaam was) én wetenschap vertegenwoordigd zijn.
IJsselstein, ten slotte, onderschrijft ten volle het pleidooi van Van den Heuvel en Freese, maar hij stelt dat samenwerking de praktijk niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om zelf de benodigde expertise op te bouwen. De partijen moeten wel gelijkwaardig zijn.

In een dupliek reageren Van den Heuvel en Freese enthousiast op de replieken. Natuurlijk zien we hier maar een stukje van de praktijk, maar wel wordt duidelijk dat er volop kansen liggen en – in de woorden van Plantinga – als we maar de juiste matchmakers weten te vinden, dan ligt een mooie toekomst in het verschiet. Wat de redactie betreft is de wijze waarop deze artikelen tot stand zijn gekomen een goed voorbeeld van die samenwerking. Hier waren wij de matchmaker. We dragen het stokje graag over.

Verder lezen?
Lees hier het artikel van Van der Heuvel en Freese.

Lees hier de replieken en de dupliek.