Artikel
Editie 2007, nr. 4

Hans van der Heijden

Het HR-beleid van de Rabobank is gebaseerd op zeven megatrends in de samenleving. De Rabobank heeft megatrends geïdentificeerd die de aard van het werk in de toekomst sterk zullen veranderen. Deze trends (digitaler, grenzelozer, pluriformer, onzekerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender) heeft de bank vertaald naar haar HR-beleid. De geïdentificeerde trends zijn sterk bepaald door de toekomstige economische ontwikkeling in Nederland die in belangrijke mate de vraag naar ‘arbeid’ bepaalt, en door de ontwikkeling in het aanbod van de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt. Belangrijk is de vertaalslag van deze trends naar HRM-keuzes in het beleid. De Rabobank heeft in samenwerking met de lokale filialen uit de zeven trends drie centrale thema’s gefilterd die het HR-beleid van de komende jaren bepalen: slimmer werken (flexibilisering van arbeidsduur en werktijden), loopbanen en verschillen.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.