De modererende rol van management support op de relatie tussen drijfveren, attitudes en activiteit-gerelateerd werken

Dit artikel richt zich op de vraag of er een relatie is tussen individuele drijfveren en attitudes van medewerkers en de mate waarin zij gebruik maken van activiteit-gerelateerde werkplekken. Bij activiteit-gerelateerd werken hebben werknemers niet langer een vaste werkplek, maar zoeken zij een werkplek die aansluit bij de activiteit die zij willen doen op dat moment. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de rol van het management. De vraag is of het management door een transformationele stijl van leidinggeven zogenoemde weinig-gebruikers kan stimuleren om meer gebruik te maken van mogelijkheden tot activiteit-gerelateerd werken binnen hun organisatie.