Een kwestie van werktevredenheid en inbedding in de omgeving

Artikel
Editie 2007, nr. 4

Karen van Dam, Irma van der Neut, Rob Vink, Roel van Steensel

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel moeten basisscholen veel moeite doen om alle posities te kunnen vervullen. Het is niet alleen moeilijker om aan nieuwe docenten te komen, docenten zullen een grotere mobiliteit laten zien, nu ze gemakkelijker aan een andere baan kunnen komen. Vooral de binding op middellange termijn is voor de scholen een punt van zorg: in sommige regio’s is ruim 30 procent van het onderwijspersoneel voornemens het onderwijs binnen vijf jaar te verlaten. Met 11 procent is ook de vertrekintentie op korte termijn hoog. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Tilburg en de Universiteit van Amsterdam naar binding van onderwijzend personeel in het basisonderwijs van de zogeheten Nederlandse risicoregio’s: regio`s en gemeenten die in het verleden veel docenten uit omliggende streken hebben aangetrokken. De studie toont aan dat de binding aan een regio in hoge mate voorspeld wordt door werktevredenheid en de inbedding van de medewerker in de sociale en woonomgeving. Hoewel aangetoond werd dat baantevredenheid de relatie tussen aspecten van de werksituatie en binding medieert, bleken tevredenheid met de school en met het bestuur geen mediërende variabelen te zijn in deze relatie. Deze vorm van tevredenheid voorspelt echter geen binding.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.