Ontwikkeling in het HR-vakgebied in de afgelopen vier jaar

“HRM-werkzaamheden zullen de komende jaren voor een belangrijk deel geautomatiseerd worden”, “De omslag van HRM naar de rol van businesspartner gaat de komende jaren daadwerkelijk plaatsvinden”. Al decennialang wordt er kritisch gesproken over de rol en positie van de HR-professional die razendsnel zou veranderen door globalisering, automatisering en inkrimping van de HR-afdeling. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk in het werk van de HR-professional? De afgelopen vier jaar werkten meer dan 1700 studenten en onderzoekers van zes hogescholen samen met meer dan 1300 Nederlandse bedrijven om de veranderingen in de dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional in kaart te brengen. De uitkomsten blijken verrassend: de dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional ontwikkelt zich anders dan verwacht volgens recente vakpublicaties….