Editie 2008, nr. 2

Willem de lange

Competentiemanagement (CM) is een blijvertje en geen hype, zoals lange tijd gedacht werd. Reden hiervoor is dat CM een effectief personeelsinstrument is. Feit is dat intussen ongeveer een op de vijf organisaties in Nederland en Vlaanderen CM heeft ingevoerd. Uit studie blijkt dat, hoewel de relatie tussen CM en betrokkenheid en tevredenheid moeilijk is vast te stellen, de indruk overheerst dat er een positief verband bestaat. Dit verband is wel mede afhankelijk van andere factoren, zoals de manier waarop ermee wordt omgegaan door de leidinggevende. Bovendien blijken de effecten te verschillen naar groepen medewerkers. De respondenten noemen als oorzaken voor een grotere tevredenheid en betrokkenheid de grotere aandacht van de managers voor de medewerkers, het met elkaar in gesprek gaan en de toegenomen transparantie in de beoordeling. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat CM in de ogen van de meeste betrokkenen een effectieve vorm van personeelsmanagement is. Wel is de effectiviteit afhankelijk van de wijze waarop CM wordt ingevoerd, op het systeem zelf en op de wijze van toepassing.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.