Editie 2008, nr. 2

Harry van Dalen, Kène Henkens, Joop Schippers

Hoewel veel werkgevers de vergrijzing en het daarmee samenhangende krapte op de arbeidsmarkt als een reëel probleem voor de nabije toekomst zien, geniet een groter beroep op oudere werknemers weinig prioriteit. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht naar werkgeversstrategieën die zich richten op vergrijzing. Hoe werkgevers met een arbeidskrachtentekort omgaan of denken om te gaan, vertoont een zeer divers beeld. Het varieert van gebruikmaking van de internationalisering van de economie en een groter beroep op technologische vernieuwing, tot het ontmoedigen van deeltijdwerk. Het aantrekken van specifieke categorieën werknemers is slechts een van de manieren om met tekorten om te gaan. Leeftijdbewust personeelsbeleid kenmerkt zich vooral door ontziemaatregelen en komt vaak neer op een gedoogbeleid ten aanzien oudere werknemers die niet goed functioneren.

Meer lezen? Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.