Strategische personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning à la Carte

19 / 10 / 2020|

Met Strategische Personeelsplanning à la Carte. Van pragmatisch tot professioneel heeft hij een mooie nieuwe loot aan de stam toegevoegd. De titel en ondertitel geven precies de toegevoegde waarde van dit boek.

Personeelsplanning in de praktijk

13 / 10 / 2016|

Tactische en operationele planning wordt vaak geassocieerd met beheersmatigheid en planning en control. Geen termen die de harten van managers en HR-profs direct sneller laten kloppen. En dat is jammer, want de auteurs van dit boek betogen met passie voor het vak dat het gaat om de wendbaarheid, de inzetbaarheid en de beschikbaarheid van mensen. Laat dat nou juist datgene zijn wat raakt aan de core business van managers. Tel daarbij op dat het gaat over de effectieve inzet van budget, goed werkgeverschap en een gezonde en duurzame inzetbaarheid van medewerkers dan klinkt het al een stuk interessanter! Dit boek [...]

Roel Olivers: Back to the future

11 / 07 / 2014|

Het gebruik van scenario's in SPP Strategische personeelsplanning is een instrument dat direct gerelateerd is aan het strategisch beleid. Dit artikel beoogt een beeld te schetsen van de relatie tussen het maken van scenario’s, strategisch beleid en strategische personeelsplanning waarbij zowel theoretische inzichten als ervaringen vanuit de praktijk de revue zullen passeren. Aan het eind van dit artikel wordt een praktijkvoorbeeld gepresenteerd dat de ervaringen weergeeft die in het Maastricht UMC zijn opgedaan met strategische personeelsplanning. Onze huidige maatschappij verandert in hoog tempo. Diverse ontwikkelingen volgen elkaar snel op en grijpen vaak zodanig in elkaar dat het steeds lastiger wordt om daarop te anticiperen. Wat [...]

Succes in turbulente tijden

17 / 06 / 2014|

Wendbaarheid creëren met strategische personeelsplanning en flexibiliteit van arbeid We leven in turbulente tijden. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit, we hebben te maken met een economische crisis zoals nog niet eerder is vertoond, de arbeidsmarkt staat op het punt een kanteling te maken wat betreft leeftijdsopbouw en door internet en globalisering is de wereld ‘kleiner’ geworden. Bovendien leiden individualisering, social media, de 24/7 maatschappij en mondiger consumenten tot hoge eisen aan diensten en producten. Ontwikkelingen die zowel in de profit- als de non-profitsector veel vragen van organisaties, zeker wanneer zij vanuit hun historie hier niet op ingericht waren. Succes wordt [...]

Jasper Gommers & Jocelyn Venmans

17 / 06 / 2014|

Anticiperen met Strategische Resource Planning bij de Rabobank Inleiding Mensen gaan steeds meer virtueel bankieren. De ‘ouderwetse bankmedewerker’ aan het loket verdwijnt uit beeld. Hoe ziet de nieuwe bankmedewerker van de toekomst eruit? Waarover moet hij of zij beschikken? Rabobank Nederland ontwikkelde samen met lokale banken een instrument om de huidige bezetting en kwaliteiten enerzijds én toekomstige formatie en competenties anderzijds aan elkaar te koppelen. Rabobank Nederland stelde in september 2013 Strategische Resource Planning (SRP) beschikbaar voor lokale banken. SRP is een methodiek om systematisch en gedegen aan de slag te gaan met kwantitatieve en kwalitatieve bezettingsvraagstukken. Meer lezen? Download [...]

Sturen op personeelsstromen

13 / 12 / 2012|

Gerard Evers, Wilfried Vander Meeren, John Gerrichhauzen Editie 2012, nr. 4 Organisaties zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van hun omgeving. Daartoe behoort ook de externe arbeidsmarkt, waaruit arbeidskrachten worden geput. Organisaties kunnen niet op elk willekeurig moment mensen aannemen of ontslaan (hire and fire) om in hun behoefte aan personeel te voorzien. Zowel structurele schaarste aan bepaalde categorieën personeel als institutionele beperkingen, zoals wetgeving op arbeidsrechtelijk terrein, maken dat dit ‘boodschappen doen op de arbeidsmarkt’ niet vanzelfsprekend mogelijk is. Ook onzekerheden over het arbeids- en mobiliteitsgedrag van medewerkers, veranderende afzetkarakteristieken en technologische ontwikkelingen maken het tot een lastige opgave de [...]