Anticiperen met Strategische Resource Planning bij de Rabobank

Inleiding

Mensen gaan steeds meer virtueel bankieren. De ‘ouderwetse bankmedewerker’ aan het loket verdwijnt uit beeld. Hoe ziet de nieuwe bankmedewerker van de toekomst eruit? Waarover moet hij of zij beschikken? Rabobank Nederland ontwikkelde samen met lokale banken een instrument om de huidige bezetting en kwaliteiten enerzijds én toekomstige formatie en competenties anderzijds aan elkaar te koppelen.
Rabobank Nederland stelde in september 2013 Strategische Resource Planning (SRP) beschikbaar voor lokale banken. SRP is een methodiek om systematisch en gedegen aan de slag te gaan met kwantitatieve en kwalitatieve bezettingsvraagstukken.

Meer lezen? Download dan de pdf.

Ga naar het overzicht van alle nieuwe artikelen.