Beroerd gedrag manipulatoren schaadt individu en organisatie

Editie 2011, nr. 2

Nicole Torka & Stefan Zagelmeyer

”Ze vertelde ook dat een andere topmanager haar in het openbaar steeds omhelsde om te bevestigen dat zij op zijn ‘apenrots’ hoorde, zelfs gesprekken daarvoor afbrak met ‘ik moet even iemand begroeten’ en ondertussen haar aan het wegwerken was.” Veel mensen hebben gegronde redenen om hun collega’s en/of leidinggevenden te vrezen. 22 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is of was ooit het slachtoffer van offensief gedrag door genoemden: agressie en geweld, discriminatie, pesterijen en/of seksuele intimidatie (Arbobalans, 2009). Volgens art. 3 lid 2 van de Arbowet moet de werkgever verplicht beleid voeren ter voorkoming en beperking van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ en de zojuist aangehaalde ongewenste omgangsvormen worden in dat artikel expliciet vermeld.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.