Jonne Bossink & Ida Wognum
Editie 2012, nr. 3

De noodzaak om langer door te werken en daarmee het belang van duurzame inzetbaarheid wordt steeds sterker. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar factoren die de duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers beïnvloeden. De resultaten wijzen op het belang van fysieke en mentale gezondheid voor de inzetbaarheid van alle werknemers. De invloed van fysieke gezondheid wordt echter vooral bepaald door de hinder die men van fysieke belasting ondervindt. Deze ervaren hinder blijkt belangrijker dan de feitelijke belasting. Ook een correcte naleving van het psychologisch contract, baanrotatie en self-efficay blijken belangrijke beïnvloedende factoren. Wat opvalt is, dat in het onderzoek alleen gedwongen baanrotatie er toe doet. Ouderen rapporteren overigens wel een geringere self-efficacy, een minder goede naleving van het psychologisch contract en een minder goede inzetbaarheid dan jongere werknemers, iets waar werkgevers en leidinggevenden door middel van onder meer baanrotatie en een goede begeleiding door leidinggevenden aan kunnen werken.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.