Einde Discussie. Leiderschap door Dialoog

Het is totaal niet de bedoeling en toch overkomt het ons keer op keer: we raken verzeild in een discussie die nergens toe leidt. Of we houden juist onze mond, teneinde een oeverloze discussie te voorkomen. Voor wie dit herkenbaar is en voor wie in zijn eigen leiderschap een andere wijze van communiceren aan de dag willen leggen, is dit boek geschreven.

In Einde Discussie wijzen Roland de Bruijn en Fons Trompenaars de weg naar een productieve dialoog. Zij stellen dat het juist heel interessant en vruchtbaar is om het gesprek te voeren met mensen die ergens een volstrekt andere mening over hebben dan jijzelf. Verschil van mening vergroot perspectief en verschaft ruimte. Voor het benutten daarvan hebben de auteurs een dialoogmethode ontwikkeld: Dialogue to Synergize (D2S). Volgens hen is het daarmee mogelijk zicht te krijgen op de ineffectiviteit van de eigen communicatiepatronen. Bovendien verschaft de methode – door de inzet op dialoog – een praktische aanpak voor het tonen van leiderschap in organisaties.

Andere ideeën

De auteurs illustreren aan de hand van veel voorbeelden hoe lastig het voor mensen is te kiezen voor de dialoog met anderen. Zeker als die anderen ergens een andere mening over hebben of er andere ideeën op nahouden. In plaats van onbevangen te luisteren, zijn zij geneigd anderen de maat de nemen. Dat doen zij door direct hun primaire oordelen te geven of door juist wijselijk hun mond te houden. Dat zet relaties onder druk, belemmert de voortgang van zaken en laat kansen op ontwikkeling en innovatie onbenut. Dat is zonde, zo stellen de auteurs. Het is beter die patronen te doorbreken.

Het boek biedt hiervoor een aanpak, in combinatie met een online-leeromgeving. Die aanpak houdt de belofte in dat met D2S wordt geleerd tijdens gesprekken succesvol de regie te pakken, verschillende meningen te onderzoeken, ogenschijnlijke tegenstellingen te integreren en sturing te geven aan ontwikkeling en innovatie.

Benutten creativiteit

De belofte die de auteurs doen is groot. De inzet van D2S stelt de lezers tot veel in staat. Dat gaat van het geven van sturing tot het voeren van een productieve dialoog. Van het benutten van de eigen creativiteit en nieuwe verbindingen tot het verzilveren van kansen en mogelijkheden. Van het beter begrijpen van de harde werkelijkheid tot het aanzetten van collega’s tot hogere prestaties – met een zogenaamd strak-los-strak-samenwerkingsmodel. En van denken in diversiteit tot het realiseren van ongekende dingen.

Aan wenkende perspectieven dus geen gebrek in dit boek. Of de auteurs die prachtige beloften ook allemaal gestand kunnen doen, is echter natuurlijk aan de lezer.

Bibliografische gegevens

Auteurs: Roland de Bruijn & Fons Trompenaars
Titel: Einde Discussie. Leiderschap door Dialoog
Uitgegeven door: Boom
Jaar: 2021