De recente publicatie ‘Een leven lang leren is niet genderneutraal’, geleid door dr. Ingeborg Kroese, kijkt met een kritische blik naar de rol van gender in het domein van een leven lang leren. De studie legt zelfs verontrustende patronen van genderongelijkheid bloot, die de ervaringen en uitkomsten van levenslang leren beïnvloeden.

Genderongelijkheid binnen de casestudie

In een uitgebreide literatuurstudie onderzocht Kroese de impact van gender op levenslang leren, waarbij zij ontdekte dat bestaande modellen en praktijken grotendeels blind zijn voor gender gerelateerde barrières en ongelijkheden. Dat bleek ook in de praktijk. Een diepgaande casestudie met drie trainingsprogramma’s waarin de rol gender werd onderzocht binnen een internationaal bedrijf, bracht een schrijnende realiteit aan het licht: traditionele gendernormen en -barrières belemmeren deelname en succes voor vrouwen in trainingsprogramma’s. Maar ook: er heerst een gebrek aan bewustzijn over genderongelijkheid bij zowel deelnemers als trainers. En dan met name bij mannen. Zij zelf hadden geen persoonlijke ervaringen met gendergerelateerde uitdagingen. De vrouwen, daarentegen, wel. Dit werd pas opvallend naarmate de training vorderde. Eén van de vrouwelijke deelnemers sprak uit dat de duur en intensiteit van de training voor sommige vrouwen weleens een belemmerende factor kon zijn vanwege de onevenredige verdeling van zorgtaken.

Onthullingen en beperkingen van de studie

Terwijl de studie waardevolle inzichten biedt, erkent Kroese de beperkingen, waaronder de kleine omvang van de casestudie en de invloed van de COVID-19-pandemie op de gegevensverzameling. Ondanks deze uitdagingen vormt de studie wél een belangrijke stap naar een meer inclusieve benadering van levenslang leren. Maar wat is daarvoor nodig?

Toekomstige richtingen van gender in toekomstig onderzoek en de praktijk

Genderbewustzijn bij HR-professionals is wellicht wel het grootste aandachtsgebied. Wanneer  HR-professionals en onderzoekers genderbewust worden en strategieën ontwikkelen kan genderongelijkheid binnen levenslang leren namelijk aangepakt worden. Hiervoor is het nodig dat gender integreert in alle aspecten van trainingsprogramma’s, van behoefteanalyse tot evaluatie, om zo een meer rechtvaardige en inclusieve leeromgeving te creëren. Voor toekomstige onderzoeken zal er niet alleen rekening gehouden moeten worden met gender, maar ook met intersectionaliteit, om ervoor te zorgen dat levenslang leren werkelijk inclusief is voor álle vrouwen, ongeacht hun achtergrond.

Auteur

Dr. Ingeborg Kroese is directeur/eigenaar van Enhance Facilitation BV en Affiliated Researcher bij de Open Universiteit, VK.

Download hier de volledige pdf