Hoezo Hiërarchie?

De toekomst van werken is horizontaal

Dat traditionele organisatiestructuren en vooral de bijbehorende hiërarchische besturingsmodellen hun beste tijd hebben gehad en zelfs – afhankelijk van de sector – als enigszins achterhaald worden ervaren, hebben de achtereenvolgende lockdowns maar weer eens aangetoond. In relatief korte tijd – feitelijk nog geen twee jaar tijd – hebben veel organisaties gezocht naar nieuwe manieren van werken, en die ook gevonden. Die trend was overigens al even gaande, maar de pandemie heeft hem verder versterkt. Een paar feiten: 68% van de managers schept een demotiverend werkklimaat; 50% van de organisatiemedewerkers ervaart een gebrek aan autonomie; de meeste medewerkers ervaren geen bevlogenheid in hun werk; en de ontevredenheid hierover is groot. Organisaties zoeken daarom steeds vaker naar een inrichting die ruimte biedt aan gezamenlijke waardecreatie en die medewerkers uitnodigt zelf verantwoordelijkheid en initiatief te nemen.

Vier H’s

Evert Hatzmann en Simon van Esch zijn met dit in hun achterhoofd op onderzoek uitgegaan. Zij stelden zich de vraag hoe de samenwerking zich manifesteert in de nieuwe organisatorische realiteit. Daartoe hebben zij meer dan vijftig interviews gehouden, met kopstukken uit het bedrijfsleven, lijnmanagers, HR-professionals, CEO’s, CHRO’s en andere experts in Nederland. Dat leidde tot een voor hen verhelderend beeld: de toekomst van werken is hybride, horizontaal, holistisch en humaan. Vier H’s. In hun opvatting verandert dit beeld de traditionele leiderschapsrol, waardoor een nieuwe manier van werken ontstaat. Een situatie die wordt gekenmerkt door ongebonden en autonoom werkende mensen.

De auteurs beschrijven wat de nieuwe werkverhoudingen en arbeidsrelaties aan mogelijkheden te bieden hebben. Zij roepen iedereen op zich te verbinden aan de nieuwe vormen van werken en organiseren. Het manifest Horizontaal Werken (www.horizontaalwerken.nl) draagt de belangrijkste uitgangspunten voor deze toekomstvisie aan en nodigt medewerkers en leiders uit zich aan te sluiten bij een werkwereld die wordt gekenmerkt door horizontale verhoudingen.

Implosie

Zij definiëren horizontaal werken aan de hand van een aantal uitgangspunten, zoals de implosie van de traditionele leiderschapsrol, de behoefte aan de mogelijkheid tot ongebonden en autonoom werken in de organisatie, de afwezigheid van hiërarchie, de ruimte om fouten te kunnen (en mogen) maken, het vervangen van functies door rollen, het werken in korte sprints en het essentiële belang van het creëren van waarde in de organisatie. Immers, zo stellen de auteurs, we zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaars werkgeluk.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Evert Hatzmann & Simon van Esch
Titel: Hoezo Hiërarchie? De toekomst van werken is horizontaal
Uitgegeven door: S2 Uitgevers
Jaar: 2022