Albert Kampermann, Willem de Lange, Judith Semeijn
Editie 2012, nr. 4

In dit afsluitende artikel geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die een impact hebben op het Human Resource Management, zowel de inhoud van het vakgebied als de HR-functie, zoals die in deze uitgave naar voren zijn gekomen. En dat zijn er nogal wat! Het is dan ook onvermijdelijk dat vakgebied en functie de laatste decennia een forse transformatie hebben ondergaan en dat is in de voorgaande bijdragen ook duidelijk geworden. Een vraag die hierbij nog niet is beantwoord luidt, of de HR-functie hiermee nu ook een sterke(re) positie heeft verworven in de organisatie.

Download hier de pdf.

Of zoek verder in de database.