Inspiratie uit de sector van de chemie en life sciences

Het wij-zij denken binnen arbeidsrelaties volledig proberen uit te schakelen, is utopisch. Er zullen altijd verschillende rollen en werkelijkheidsbeelden tussen werknemers en werkgevers in organisaties blijven bestaan. Arbeidsrelaties mogen evenwel niet polariseren, maar moeten juist uitnodigen om te komen tot een constructieve uitwisseling van werkelijkheidsbeelden en kennis. Dit proces van uitwisseling kent binnen de HR-discipline reeds een lange traditie vanuit de participatie-gedachte en wordt vandaag opgepikt onder de hippe term van ‘co-creatie’. Wij gingen in een studie bij HR-stakeholders in de sector van de chemie en life sciences na of er reeds voedingsbodem bestaat voor deze eigentijdse vorm van ‘ander sociaal overleg’. Hieruit blijken enkele voorzichtig optimistische geluiden. Thematisch verbreding van het sociaal overleg is er daar één van. Verder blijken een mature HR-praktijk en een patnerschapstrategie elkaar positief te versterken, eerder dan elkaar tegen te werken of te verzwakken.