Introvert Leiderschap. De stille kracht van de introverte leider.

Brutale mensen hebben de halve wereld, zeggen ze. Wie immers het meeste van zich laat horen en wie het duidelijkst aanwezig is, krijgt het meest voor elkaar. Ook als het gaat om leidinggevende posities. Daardoor worden introversie en leiderschap vaak niet automatisch aan elkaar gekoppeld. Leiderschap is immers vaak voorbehouden aan de flamboyante, goedgebekte persoon die met een innemende en energieke persoonlijkheid iedereen in beweging weet te krijgen. Maar wat nu als je juist wat minder uitgesproken bent en liever op de achtergrond blijft? Kun je dan geen leiderschap tonen en je niet als leider manifesteren? Natuurlijk wel, zegt Karolien Koolhof. Het is zelfs zonde dat organisaties dat niet veel vaker benutten. Zowel voor de introverten zelf die daardoor minder makkelijk de carrièreladder bestijgen, als voor organisaties die voorbijgaan aan de unieke kwaliteiten van de introverte leider.

In haar boek Introvert Leiderschap legt Koolhof uit wat introvert leiderschap is en hoe het er uitziet. Denk aan mensen als Bill Gates, Elon Musk en Arianna Huffington. Op basis van onderzoek onder vierhonderd introverte leiders – verspreid over de wereld – en een aantal interviews met introverte leiders uit binnen- en buitenland, laat zij zien wat hun meerwaarde is en hoe zij in hun werk optimaal tot hun recht komen. Tevens staat zij stil bij de diverse misvattingen die er bestaan over introversie en introvert leiderschap en geeft zij tips over een optimale samenwerking tussen introverten en extraverten. Het boek belicht ook de diverse cultuurverschillen in dit opzicht, zowel tussen sectoren en bedrijven als tussen landen.

Naast een steuntje in de rug voor introverte medewerkers en hun collega’s, is Introvert Leiderschap ook bedoelt als een pleidooi voor het anders kijken naar diversiteit in organisaties. Vaak spitst zich dat toe op de man-vrouwverhouding of op seksuele geaardheid en etnische achtergrond. Met dit boek wil Koolhof aantonen dat het evenzeer belangrijk is te kijken naar diversiteit in persoonlijkheden in organisaties. Volgens haar, is een introverte leider niet beter of slechter dan een extraverte, maar anders. Bovendien heb je beide typen nodig in een organisatie. Dan krijg je de beste resultaten.

Bibliografische gegevens:

Auteurs: Karolien Koolhof
Titel: Introvert Leiderschap. De stille kracht van de introverte leider.
Uitgegeven door: Van Duuren Management
Jaar: 2020